Systemy parkingowe

Millenium_1.JPG

W garażach podziemnych a w szczególności wielopoziomowych, czy też o dużej powierzchni kierowcy mają problem w znalezieniu miejsca postojowego. Firma Wentoprodukt zajmuje się projektem, dostawą, montażem systemu monitoringu zajętości miejsc parkingowych.

Przy każdym miejscu zainstalowany jest czujnik pokazujący czy dane miejsce parkingowe jest zajęte (sygnalizator świeci na czerwono) czy też wolne (sygnalizator świeci na zielono, a dla osób niepełnosprawnych na niebiesko), a na drogach dojazdowych montowane są tablice świetlne wskazujące w której części parkingu są jeszcze wolne miejsca i w jakiej ilości. Po zajęciu danego miejsca automatycznie aktualizują się tablice świetlne umieszczone na przejazdach. Wszystkie informacje są przekazywane i zapisywane do centralnego komputera obsługiwanego przez Zarządcę budynku.

Zaletą systemu kierowania i zarządzania ruchem na parkingu jest komfort klientów centrum handlowych lub biznesowych w parkowaniu skracając czas wyszukiwania miejsca postojowego, a co za tym idzie zmniejsza się stężenie spalin na parkingu oraz zwiększa płynność , eliminuje utrudnienia w ruchu co ma bezpośrednie przełożenia również na oszczędności energii elektrycznej poprzez rzadsze załączanie się instalacji.

Instalacja może być opcjonalnie wyposażona w system zliczania samochodów wraz z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych od 2 do 7 cyfr/liczb System wówczas wyposażony jest w serwer tworzący statystyki natężenia (obłożenia) miejsc parkingowych, w stosunku godzinowym/dziennym/miesięcznym/rocznym itp.

cookies

×