Projektowanie

ECS_Klima.JPG

Zajmujemy się wykonaniem kompleksowego projektu instalacji wentylacji oddymiającej strumieniowej garaży wraz w przewietrzaniem i detekcją CO, LPG i oraz NOx. Nasz zespół projektowy opracowuje dokumentację projektową dla obiektów handlowych, usługowych jak i budynków mieszkalnych w szczególności projekty:

  • instalacji wentylacji oddymiającej strumieniowej wraz z przewietrzaniem parkingów
  • instalacji strumieniowego przewietrzania garażu
  • układów nadciśnieniowych klatek schodowych
  • instalacji detekcji CO, NOx i LPG
  • układów automatyki instalacji wentylacji strumieniowej
  • instalacji elektrycznych
  • symulacja CFD.

Współpracujemy z projektantami zewnętrznymi oraz rzeczoznawcami p.poż. posiadającymi odpowiednie doświadczenie w zakresie bezkanałowej strumieniowej wentylacji garaży podziemnych.

Zapraszamy do współpracy osoby i biura projektowe, którym oferujemy wsparcie techniczne oraz szeroko pojęte współdziałanie w realizacji projektów inwestycyjnych.

Pobierz pliki

cookies

×