Wentylatory osiowe

Wentylatory osiowe firmy Klimacelje są produkowane zależnie od wymagań i sytuacji montażowych w różnych wykonaniach obudów w zakresie od 355 mm do 1600 mm średnicy. Osiągają one wydajności  do 200.000 m3/h. Wyższe ciśnienia są wytwarzane poprzez szeregowe łączenie wentylatorów z wirnikami pracującymi przeciwsobnie.

Informacje podstawowe

Wielkości i zakres wydajności

Wentylatory osiowe firmy Klimacelje są produkowane zależnie od wymagań i sytuacji montażowych w różnych wykonaniach obudów w zakresie od 315 mm do 1600 mm średnicy. Osiągają one wydajności  do 200.000 m3/h. Wyższe ciśnienia są wytwarzane poprzez szeregowe łączenie wentylatorów z wirnikami pracującymi przeciwsobnie.

Obudowa

Obudowy wentylatorów osiowych  z serii AV są wytwarzane z odpornego na korozję odlewy AL. Wyróżniamy dwa rodzaje wentylatorów osiowych: w wykonaniu z kierownicą dla wentylatorów wysokociśnieniowych lub bez kierownicy.  Na obu końcach obudowy są wywinięte kołnierze, które posiadają wiercenia pod śruby na okręgu ułatwiające montaż. Obudowa standardowo malowana jest w kolorze RAL 7040.

Firma Klimacelje oferuje szeroki zakres wentylatorów osiowych w tym w wykonaniu przeciwwybuchowym  oraz wentylatory oddymiające w klasie F300 i F400  o oznaczeniu zgodnie z poniższym zestawieniem:

AVS -Wentylator osiowy dla instalacji wewnętrznej / zewnętrznej i temperatury roboczej do 40°C.

Obudowa wykonana z blachy z przyspawanymi albo wprasowanymi kołnierzami. Wirnik z łopatkami odlewanymi z aluminium , kąt ustawiany podczas postoju wentylatora. Wirnik jest wyważony statycznie i dynamicznie. Wszystkie części stalowe są malowane / obudowa cynkowana ogniowo.

NAVV - Wentylator osiowy z łopatką kierującą dla instalacji wewnętrznej / zewnętrznej i temperatury roboczej do 40°C.

Obudowa wykonana z blachy z przyspawanymi albo wprasowanymi kołnierzami. Wirnik z łopatkami odlewanymi  z aluminium , kąt ustawiany podczas postoju wentylatora. Wirnik jest wyważony statycznie i dynamicznie.  Łopatka kierująca jest przyspawana. Wszystkie części stalowe są malowane / obudowa i łopatka kierująca są cynkowane ogniowo.

AVR -Wentylator osiowy nawrotny dla instalacji wewnętrznej / zewnętrznej i temperatury roboczej do 40°C.

Obudowa wykonana z blachy z przyspawanymi albo wprasowanymi kołnierzami. Wirnik z łopatkami odlewanymi  z aluminium , kąt ustawiany podczas postoju wentylatora. Wirnik jest wyważony statycznie i dynamicznie. Wszystkie części stalowe są malowane / obudowa cynkowana ogniowo.

EX AV - Wentylator osiowy do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej o temperaturze roboczej do 40°C.

Obudowa wykonana z blachy z przyspawanymi albo wprasowanymi kołnierzami. Wirnik z łopatkami odlewanymi  z aluminium , kąt ustawiany podczas postoju wentylatora. Wirnik jest wyważony statycznie i dynamicznie. Wszystkie części stalowe są malowane / obudowa cynkowana ogniowo.

EX AVV - Wentylator osiowy do pracy w atmosferze potencjalnie wybuchowej przy temperaturze roboczej do 40°C.  Obudowa wykonana z blachy z przyspawanymi albo wprasowanymi kołnierzami. Wirnik z łopatkami odlewanymi z aluminium , kąt ustawiany podczas postoju wentylatora. Wirnik jest wyważony statycznie i dynamicznie. Wszystkie części stalowe są malowane / obudowa i łopatka kierująca cynkowane ogniowo.

ODT AV - Wentylator osiowy do usuwania dymu i ciepła dla zadeklarowanej klasy temperatury (np. F400) zgodnie z normą EN 12101-3. Do usuwania dymu i ciepła w wypadku pożaru oraz do wentylacji w warunkach normalnych. Obudowa wykonana z blachy z przyspawanymi albo wprasowanymi kołnierzami. Wirnik z łopatkami odlewanymi z aluminium , kąt ustawiany podczas postoju wentylatora. Wirnik jest wyważony statycznie i dynamicznie. Wszystkie części stalowe są malowane.

ODT AVV -Wentylator osiowy do usuwania dymu i ciepła dla zadeklarowanej klasy temperatury (np. F400) zgodnie z normą EN 12101-3. Do usuwania spalin i ciepła w wypadku pożaru oraz do wentylacji w warunkach normalnych. Obudowa wykonana z blachy z przyspawanymi albo wprasowanymi kołnierzami. Wirnik z łopatkami odlewanymi z aluminium , kąt ustawiany podczas postoju wentylatora. Wirnik jest wyważony statycznie i dynamicznie. Wszystkie części stalowe są malowane.

Wirnik

Montowane wirniki, piasty i łopatki są wykonywane z aluminium odlewanego ciśnieniowo. Aerodynamiczne profile łopatek zapewniają wysoką sprawność i możliwie niski poziom hałasu. Konstrukcja piasty umożliwia bezstopniową regulację kąta natarcia łopatek podczas postoju wirnika. Możliwe są wentylatory z różną ilością łopatek, co powiększa zakres wydajności.

Silnik

Klimacelje stosuje silniki elektryczne prądu przemiennego odpowiadające normie IEC 34-1, na żądanie również w wykonaniu EPACT. Silniki są całkowicie zamknięte, chłodzone poprzez obudowę i zabezpieczone przed zwarciem. Standardowo posiadają stopień ochrony IP55, klasę F według ISO. Na życzenie mogą być montowane silniki o wyższym stopniu ochrony, iskrobezpieczne (Ex) lub też o różnej ilości biegunów dla silników o dwóch prędkościach obrotowych.

Pozycja zabudowy i kierunek przepływu powietrza

Wentylatory osiowe typoszeregu AV  mogą być bez problemu instalowane w różnych pozycjach. Pozycje zabudowy oraz możliwe kierunki przepływu strumienia powietrza, pokazane i oznaczone na rysunku, są wykonaniami standardowymi i należy je podawać w kodzie zamówienia. Przy zamówieniach bez podania tych danych są dostarczane wentylatory  do montażu poziomego.

Dla zastosowań z wymaganymi silnikami bryzgoszczelnymi kierunek przepływu strumienia powietrza należy podać obowiązkowo. Kierunek obrotów wentylatora i kierunek strumienia powietrza są oznakowane na obudowie za pomocą strzałek.

Dobór wentylatora

Przy doborze wentylatora na podstawie charakterystyk należy zwrócić uwagę, aby dobierać krzywą (dla danego kąta natarcie łopatek) leżącą powyżej wymaganego punktu pracy, możliwie w środkowej części przebiegu krzywej, tzn. dla największej sprawności wentylatora.

Składanie zamówienia

Przy składaniu zamówienia na wentylator należy przekazać kilka istotnych danych:

  • rodzaj obudowy, kierunek strumienia powietrza i pozycja zabudowy
  • dokładny opis wentylatora zgodny z kodowaniem typu
  • wydajność powietrza w m3/h i spręż statyczny wentylatora w Pa przy gęstości powietrza 1,2 kg/m3
  • potrzebna moc silnika
  • napięcie, częstotliwość i ilość faz podłączenia elektrycznego
  • wymagane akcesoria

 

Wskazówki instalacyjne

Przy instalowaniu wentylatora należy kierować się zasadami opisamywmi w pliku "wskazówki montażowe"

 

 

 

Pobierz pliki

cookies

×